China

Beijing

Jianghao Wang (S’15)
Co-President, Purdue Alumni Club of Beijing

Miao Sang (M’13)
Co-President, Purdue Alumni Club of Beijing

Social Media

 Beijing Alumni Website

 Purdue-Beijing

Jinan

Tieying Dong (M’12)

Xiaoyang Hou (IE’14)

Qingdao

Mengtian Song (CE’15)

Shanghai

Sunny Ting (P’11)

Wilson Wei Luo (MS EDU’10)

Lele Gao (HHS’09)

Social Media

 Purdue University Shanghai Alumni Association on LinkedIn
 Purdue-Shanghai

South China (Guangzhou and Shenzhen)

Tony (Ching-Feng) Cheng (M’13)

Haonan (Xuefa) Yu (T’04, MS T’06)

Social Media

WeChat: purdue_alumni (普渡华南校友会)

Southwest China (Yunnan, Guangxi, Sichuan, Guizhou, and Chongqing)

Zuyu Liu (M’13

Student Organizations on Purdue’s Campus

Student Organization: Purdue University Chinese Students-Scholars Association (PUCSSA)
Global China Connection — Purdue Chapter

Staff Contact

Trevor Foley trevorfoley@purdueforlife.org 765-494-5189