John Purdue Club  //  President’s Council  //  Purdue Alumnus //  Purdue Alumni Association  //  Purdue University

Purdue for Life Foundation

China

Beijing

Jianghao Wang (S’15)
Co-President, Purdue Alumni Club of Beijing

Miao Sang (M’13)
Co-President, Purdue Alumni Club of Beijing

Social Media

Beijing Alumni Website

Purdue-Beijing

Chengdu & Chongqing

Songjie (Jay) Chen

Jinan

Tieying Dong (M’12)

Xiaoyang Hou (IE’14)

Qingdao

Mengtian Song (CE’15)

Shanghai

Sunny Ting (P’11)

Wilson Wei Luo (MS EDU’10)

Lele Gao (HHS’09)

Fun Lu (ME’18, MS ME ’19)

Social Media

Purdue University Shanghai Alumni Association on LinkedIn
Purdue-Shanghai

Shenzhen

Haonan (Xuefa) Yu (T’04, MS T’06)

Cynthia He (M’17)

Social Media

WeChat: purdue_alumni (普渡华南校友会)

Southwest China (Yunnan, Guangxi, Sichuan, Guizhou, and Chongqing)

Zuyu Liu (M’13

Purdue University Social Channels in China

Weibo: @普渡大学官微

WeChat: Scan QR Code to follow

Student Organizations on Purdue’s Campus

Student Organization: Purdue University Chinese Students-Scholars Association (PUCSSA)
Global China Connection — Purdue Chapter

Contact Us

Purdue for Life Foundation
internationalalumni@purdueforlife.org